Pistes forestals i urbanes

Vivim en un territori ple de parcs naturals, reserves de la biosfera, massa forestal i espais verds. Una bona prevenció i manteniment dels espais i accesos es fonamental per en cas d’emergència els equips de salvament, extinció de focs tinguin un bon i rapid accés a qualsevol punt.

Des d’un bon principi aquesta ha estat i seguirà sent una de les principals activitats de la companyia.