Àrids

Oferim tot tipus d’àrids, tant naturals com reciclats, propis o d’empreses certificades que ofereixen un alt nivell de qualitat.

Oferim tots els àrids en sacs Big bag  o a granel amb transport i entrega inclòs.

També oferim el servei de retirada de runes en sacs  Big bag o a granel que a posterior seran reciclades a la nostra planta i reutilitzades, convertint un residu en matèria primera.